REST API

REST Example: Authorization with a Transient Token

Endpoint:
 • Production:
  POST
  https://api.cybersource.com
  /pts/v2/payments
 • Test:
  POST
  https://apitest.cybersource.com
  /pts/v2/payments
Request
IMPORTANT
The transient token may already contain information such as billing address and total amount. Any fields included in the request will supersede the information contained in the transient token.
{ "tokenInformation": { "transientTokenJwt": "eyJraWQiOiIwMFN2SWFHSWZ5YXc4OTdyRGVHOWVGZE9ES2FDS2MxcSIsImFsZyI6IlJTMjU2In0.eyJpc3MiOiJGbGV4LzAwIiwiZXhwIjoxNjE0NzkyNTQ0LCJ0eXBlIjoiYXBpLTAuMS4wIiwiaWF0IjoxNjE0NzkxNjQ0LCJqdGkiOiIxRDBWMzFQMUtMRTNXN1NWSkJZVE04VUcxWE0yS0lPRUhJVldBSURPkhLNjJJSFQxUVE1NjAzRkM3NjA2MDlDIn0.FrN1ytYcpQkn8TtafyFZnJ3dV3uu1XecDJ4TRIVZN-jpNbamcluAKVZ1zfdhbkrB6aNVWECSvjZrbEhDKCkHCG8IjChzl7Kg642RWteLkWz3oiofgQqFfzTuq41sDhlIqB-UatveU_2ukPxLYl87EX9ytpx4zCJVmj6zGqdNP3q35Q5y59cuLQYxhRLk7WVx9BUgW85tl2OHaajEc25tS1FwH3jDOfjAC8mu2MEk-Ew0-ukZ70Ce7Zaq4cibg_UTRx7_S2c4IUmRFS3wikS1Vm5bpvcKLr9k_8b9YnddIzp0p0JOCjXC_nuofQT7_x_-CQayx2czE0kD53HeNYC5hQ" } }
Response to Successful Request
{ "_links": { "authReversal": { "method": "POST", "href": "/pts/v2/payments/6826225725096718703955/reversals" }, "self": { "method": "GET", "href": "/pts/v2/payments/6826225725096718703955" }, "capture": { "method": "POST", "href": "/pts/v2/payments/6826225725096718703955/captures" } }, "clientReferenceInformation": { "code": "TC50171_3" }, "id": "6826225725096718703955", "orderInformation": { "amountDetails": { "authorizedAmount": "102.21", "currency": "USD" } }, "paymentAccountInformation": { "card": { "type": "001" } }, "paymentInformation": { "tokenizedCard": { "type": "001" }, "card": { "type": "001" }, "customer": { "id": "AAE3DD3DED844001E05341588E0AD0D6" } }, "pointOfSaleInformation": { "terminalId": "111111" }, "processorInformation": { "approvalCode": "888888", "networkTransactionId": "123456789619999", "transactionId": "123456789619999", "responseCode": "100", "avs": { "code": "X", "codeRaw": "I1" } }, "reconciliationId": "68450467YGMSJY18", "status": "AUTHORIZED", "submitTimeUtc": "2023-04-27T19:09:32Z" } }